ASA Interview

#ไฟไหม้ถึงลอนดอน #สะท้อนถึงกรุงเทพฯ

เพลิงไหม้อาคารเกรนเฟลล์ ทาวเวอร์ และความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม

“จากเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารเกรนเฟลล์ ทาวเวอร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาคารพักอาศัยสูง 24 ชั้น ที่เกิดเพลิงไหม้อย่างน่ากลัว มีผู้เสียชีวิต 50 ราย และยังไม่พบผู้เสียชีวิตอีกจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเหตุเพลิงไหม้และผมมีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม จึงต้องหยิบเรื่องมานี้พิจารณา เนื่องจากว่า ประชาชนมีความตื่นตัว และตกใจ เพราะไฟไหม้ที่ลอนดอนสะท้อนถึงกรุงเทพฯ รวมไปถึงในประเทศไทยเลยทีเดียว”

“สำหรับสาเหตุ การตั้งสมมติฐาน เพราะเราไม่ได้ไปดูสถานที่จริง แต่เป็นการวิเคราะห์จากภาพ และข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศ ก็พอจะสรุปได้ว่า มีการทำให้อาคารเกิดความร้อน โดยต้นเพลิงเริ่มจากอาคารพักอาศัยที่ชั้น 4 สันนิษฐานว่าจะเป็นห้องครัว เมื่อเกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ ความร้อนและควันก็อาจจะเล็ดลอดออกมาเข้าสู่ปล่องอาคารด้านหน้า ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการออกแบบในแนวตั้ง”

ช่องว่างเพียง 5 เซนติเมตรเท่านั้น คือข้อสันนิษฐานจุดเริ่มต้นของอัคคีภัยครั้งนี้ !

“เมื่อควันและความร้อนลอยขึ้นไปจนสุด ก็เกิดการสะสม และขยายตัวออกไปทุกทิศทุกทางเนื่องจากมีความดัน ซึ่งอาจจะขยายตัวไปในแนวราบ ไปตามช่องว่างระหว่างตัวผนังอาคารกับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (Aluminium Composite Panels) ซึ่งช่องว่างนี้มีประมาณ 5 เซนติเมตร และเมื่อรวมตัวกันมากๆ ก็จะเกิดความร้อนและการลุกไหม้ขึ้น ทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง และอาจจะลุกลามเข้าไปในตัวอาคาร ทำให้เฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ต่างๆ ที่เป็นวัตถุติดไฟลุกลามไปอย่างต่อเนื่อง

“บทบาทของสถาปนิกซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมาก ซึ่งเราเปรียบเสมือนต้นน้ำของการออกแบบ สถาปนิกควรมีความรู้ และความตระหนักในเรื่องภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นของตัวอาคาร จากบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่มีค่ามาก เช่น การออกแบบรูปทรงอาคาร หรือเปลือกอาคารอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดการลามไฟขึ้นมาได้ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียต่างๆ เกิดขึ้น

“ทางสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ เพื่อนำเสนอกับรัฐบาลต่อไป ในการออกกฎกระทรวงกับการใช้วัสดุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต เพื่อจะได้ใช้เป็นมาตรฐานในการออกแบบต่อไป รวมถึงเราควรจะต้องเปิดอบรมสถาปนิกด้านการออกแบบและใช้วัสดุต่างๆ ต่อตัวอาคาร ควรจะมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบเพื่อให้เกิดความสวยงาม และไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อม”

พันตำรวจโท ดร.บัณฑิต ประดับสุข
กรรมการกลาง (ปี 2559 – 2561)
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Share Project :

Project Description

Portfolio Item comes with additional descrition & details fields. Descritpion field supports shortcodes and some allowed HTML like: Links, Blod Texts, paragraphs and etc. All details below are added from your dashboard, for each post individually. Curabitur et velit metus. Duis sed ornare enim. Nunc sit amet lectus a purus efficitur condimentu.

Details

 • Client:John Doe
 • Categories:
 • Skills:
  • CSS
  • HTML
  • jQuery
 • Project Url:View Project
 • Share Project :